Yhteystiedot

Palvelukeskus Luovat Tuulet

Myllytalontie 4 Hämeenlinna 

Fysioterapia puh. 0400 861042 / ftharrituomi(at)gmail.com

Muut terapiapalvelut, työnohjaus, koulutus

puh. 040 5443784 / luovat.tuulet(at)gmail.com

DDP / Attachment focused family therapy

DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy, Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia) on kiintymyskeskeinen perheterapeuttinen menetelmä. Se on kehitetty kiintymyshäiriöiden hoitamiseen syntymäperheissä, mutta erityisesti huostaan otettujen tai adoptoitujen lasten ja nuorten hoidossa. Pääasiallisena tavoitteena on perheen tilaan virittäytyen synnyttää, korjata ja/tai vahvistaa perheen keskinäisiä vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteita.

Monitraumatisoituneiden, nk. kehityksellisesti traumatisoituneiden (developmental trauma), lasten ja nuorten hoidossa oleellista on turvallisen ja luottamuksellisen suhteen synnyttäminen lapsen ja hänen ensisijaisen hoitajansa välillä. Tässä suhteessa mahdollistuu aiemmissa suhteissa tapahtuneiden erojen ja katkeamisten käsittely. Se on pohjana myös mm. lisääntyvälle tunteiden säätelykyvylle, positiivisen itsetunnon kehittymiselle, muiden sosiaalisten suhteiden mahdollistumiselle, sääntöihin ja vaatimuksiin asettumiselle ja persoonan integroitumiselle.

Tyypillisesti DDP toteutuu kertaviikkoisesti 90-120min. kerrallaan ja se soveltuu lapsille noin viisivuotiaasta ylöspäin. Yhteisten tapaamisten lisäksi tarvitaan usein vanhempien omia käyntejä, joiden tarkoituksena on reflektiivisesti pohtien auttaa vanhempaa auttamaan lastaan arjessa ja toteuttamaan terapeuttista vanhemmuutta. Prosessit ovat usein vuodesta kolmeen vuoteen kestäviä. DDP terapiaan tullaan lääkärin lähetteellä ja maksavina tahoina voivat olla perheneuvola, sosiaalitoimi tai sairaanhoitopiiri.

Lisätietoja DDP:stä:

PT – kustannus

DDP Network

Center 4 Family Development

Daniel Hughes

Turvallisesti

Yhdessä

Reflektoiden