Yhteystiedot

Palvelukeskus Luovat Tuulet

Myllytalontie 4 Hämeenlinna 

Fysioterapia puh. 0400 861042 / ftharrituomi(at)gmail.com

Muut terapiapalvelut, työnohjaus, koulutus

puh. 040 5443784 / luovat.tuulet(at)gmail.com

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on hoito-ja kuntoutusmuoto, jota toteutetaan yksilö- ja ryhmämuotoisesti. Pääasiallisina menetelminä ovat soittaminen, laulaminen ja musiikin kuuntelu, jonka lisäksi tapaamisissa voidaan esim. keskustella, leikkiä, säveltää ja sanoittaa, liikkua tai työskennellä kuvallisesti. Musiikkiterapiassa käyminen ei edellytä musiikillisia taitoja tai “musikaalisuutta”.

Musiikkiterapia toteutuu tyypillisesti 1-2 kertaa viikossa, 45-90min. kerrallaan. Musiikkiterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä. Korvaavia tahoja ovat esim. sairaanhoitopiirit ja perheneuvolat. Joissain tapauksissa myös sosiaalitoimi voi huolehtia musiikkiterapian kustannuksista. Musiikkiterapian tavoitteet asetetaan arviointijakson jälkeen yhdessä hoitovastuutahon kanssa.

Musiikkiterapiaa hyödynnetään paljon vuorovaikutuksen ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa. Musiikin ei-sanallinen taso saavuttaa esiverbaalisen kehitysvaiheen, jonka vuoksi silloin vaille jääneiden kehitystehtävien hoitaminen ja korjaaminen mahdollistuu. Musiikin runsaasti emootioita sisältävän sisällön vuoksi musiikkiterapiaa käytetään usein myös tunteiden ilmaisun ja tunnistamisen harjoittelussa. Toisaalta musiikin avulla on mahdollisuus käsitellä vaikeitakin asioita etäisyyden päästä esim. musiikin kuuntelun avulla, jolloin hankalat asiat saadaan helpommin myös keskusteltavaksi.

Suomessa musiikkiterapian tutkimus on keskittynyt Jyväskylän yliopistoon, jossa on myös musiikkiterapian professuuri. Suomen musiikkiterapiayhdistys ry ylläpitää musiikkiterapeuttirekisteriä. Yhdistyksen ammattilaisjäsenet ovat sitoutuneet yhdistyksen laatimiin ammattieettisiin sääntöihin.

Palvelukeskus Luovat Tuulet musiikkiterapeutti Kirsi Tuomella on KELA:n kanssa voimassaoleva sopimus vaikeavammaisten kuntoutuksesta sekä kuntoutuspsykoterapiasta ja hän toimii palveluntuottajana mm. HUS:lle ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirille. Kirsi Tuomi on Suomen musiikkiterapiayhdistys ry:n ammattilaisjäsen.

Lisätietoja musiikkiterapiasta:

Suomen musiikkiterapiayhdistys ry

 

 

Asiakkaan tilaan virittäytyen

Asiakaslähtöisesti edeten

Musiikin keinoja hyödyntäen ja siitä nauttien