Yhteystiedot

Palvelukeskus Luovat Tuulet

Myllytalontie 4 Hämeenlinna 

Fysioterapia puh. 0400 861042 / ftharrituomi(at)gmail.com

Muut terapiapalvelut, työnohjaus, koulutus

puh. 040 5443784 / luovat.tuulet(at)gmail.com

Theraplay

Theraplay on vuorovaikutussuhteen hoitomuoto, johon vanhempi ja lapsi osallistuvat yhdessä. Se on aktiivinen, innostava, leikkistä ja lasta kehitystasoisesti haastava lyhyt hoito. Sen perustana on terve vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutussuhde. Tavoitteena on luoda “erityisiä kohtaamisen hetkiä”, joissa tapahtuu korjaavia ja uudelleen yhteyden synnyttäviä kokemuksia.

Theraplayn tavoitteena voi olla esim. kiintymyksen synnyttäminen ja tukeminen, keskinäisen luottamuksen vahvistaminen, itsesäätelykyvyn lisääminen, iloisen yhdessäolon ja jaetun ilon lisääminen sekä vanhemmuuden vahvistaminen.

Theraplay toteutuu tyypillisesti kertaviikkoisesti 30min. kerrallaan. Tämän lisäksi aikuisten ohjaustapaamisia on noin joka kolmannen tapaamisen jälkeen. Koko prosessi voi olla pituudeltaan viidestätoista kolmeenkymmennen kertaan eli noin puolesta vuodesta vuoteen. Theraplayhin tullaan tyypillisesti lääkärin lähetteellä, korvaavia tahoja voivat olla mm. perheneuvola, sosiaalitoimi tai sairaanhoitopiiri.

Lisätietoja Theraplaysta:

Suomen Theraplay yhdistys

Theraplay instituutti (Chicago)

Positiivisesti kannustaen

Yhdessä iloiten

Leikkisästi lähellä ollen